Prohlášení o přístupnosti

Hlavní město Praha se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky https://www.praha.eu.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

  1. Není v nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
    • Některé obrázky neobsahují alternativní text (Kritérium 1.1.1 Netextový obsah). Vzhledem k množství fotografií toho není provozovatel webu aktuálně schopen.
    • Multimediální prvky závisející na čase (Kritérium 1.2). Z kapacitních důvodů toho není provozovatel aktuálně schopen.
    • Některé odkazy neobsahují identifikaci jejích účelu ve formě popisku (Kritérium 2.4.4 Účel odkazu (v kontextu). Z kapacitních důvodů toho není provozovatel aktuálně schopen.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 8. 1. 2024.

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Magistrátem hlavního města Prahy.

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: redakce.portal@praha.eu.

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Magistrát hlavního města Prahy
Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 Česká republika
email: posta@praha.eu

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
odbor eGovernmentu
Na Vápence 915/14
Praha 3, 130 00
email: pristupnost@dia.gov.cz

8. ledna 2024
23. dubna 2024